Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » BHP na rozdrożu
2018-10-15, Jacek Rajewicz

BHP na rozdrożu

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem dyskusji na temat zmian prawa pracy, a w szczególności nowych projektów kodeksów pracy. Wiele uwag koncentruje się w sferze tzw. prawnej ochrony pracy, tj. stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych czy czasu pracy. Wydaje się jednak, że potrzebna jest również poważna dyskusja poświęcona zmianom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Konieczne jest nowatorskie spojrzenie na problemy związane z warunkami pracy, i to zarówno w ujęciu uelastycznienia rozwiązań, jak i rozszerzenia zakresu ochrony. Przede wszystkim istotna wydaje się potrzeba sprecyzowania form profilaktyki antymobbingowej i antystresowej. Zagrożenia psychospołeczne są traktowane jako zjawisko narastające, stanowiące nowe wyzwanie i niebezpieczeństwo dla zdrowia pracowników. Stąd też konieczne jest wprowadzenie ustandaryzowanych rozwiązań w tym zakresie. Istotne są także problemy związane z procesem efektywnego szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również w tej sferze konieczne jest poszukiwanie indywidualizacji procesu szkolenia w sposób uwzględniający skalę zagrożeń zawodowych, częstotliwość i ciężkość wypadków przy pracy. Rozważania wokół tych zagadnień należy uzasadnić koniecznością dbałości o skuteczną prewencję bezpieczeństwa i higieny pracy, ale i ograniczenie zbędnych obowiązków w tych przypadkach, kiedy jest to możliwe.