Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » BHP w alternatywnym miejscu pracy
2018-04-06, Jacek Rajewicz

BHP w alternatywnym miejscu pracy

Rośnie zapotrzebowanie na nietypowe miejsca świadczenia pracy. Kilka lat temu wprowadzono do polskiego systemu prawa pracy nową formułę w postaci telepracy. Wśród niektórych organizacji rozwija się koncepcja home office określanej mianem pracy zdalnej. Bardzo wielu pracowników świadczy pracę w terenie jako przedstawiciele i pracownicy terenowi.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Rozwiązania takie wynikają ze specyfiki przeobrażającego się rynku pracy. Każda z nich stawia przed pracodawcą jeden istotny problem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podjęcie pracy poza zakładem pracy rozumianym w sposób typowy, utożsamianym z budynkiem, pokojem czy wprost biurkiem, stwarza specyficzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca świadczona poza tradycyjnie pojmowanym zakładem pracy, tj. w domu, w terenie, w wynajmowanych pomieszczeniach poza przedsiębiorstwem, stwarza istotne wyzwania dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy. W takich przypadkach skala zagrożeń zdecydowanie może wzrosnąć i wymaga podjęcia ponadstandardowych działań profilaktycznych.

Tego rodzaju spostrzeżenie wskazuje na nowe kierunki rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy związane z niestandardowymi miejscami świadczenia pracy, które często mają charakter zmienny i dynamiczny. Konieczne jest dostosowanie BHP do nowych potrzeb pracodawców i pracowników. Potrzebne jest podejście nowoczesne i adekwatne do zmieniającego się otoczenia rynku pracy.