Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Budowanie świadomości BHP
2018-01-18, Jacek Rajewicz

Budowanie świadomości BHP

Pracodawca został zobowiązany do przestrzegania wielu rozmaitych norm prawnych służących ochronie pracownika, w tym bardzo rozbudowanego katalogu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kanon tychże regulacji obejmuje zarówno przepisy, jak i zasady, które są niezbędne dla tego procesu świadczenia pracy, aby przebiegał sprawnie, bez zakłóceń, a nade wszystko bez zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Należy jednak przypomnieć, że wiele obowiązków z tego obszaru może zostać zrealizowanych wyłącznie na skutek współpracy pracodawcy i pracowników, wzajemnego poszanowania obowiązków i praw nałożonych przez prawo pracy. Skuteczna współpraca jest natomiast możliwa tylko wtedy, jeżeli obie strony będą świadome nałożonych na nie obowiązków. To zaś będzie możliwe wyłącznie w przypadku świadomości nie tylko obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również ich praktycznego znaczenia. Ów kanon przepisów, norm i zasad ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia pracownika, bezpieczeństwa i długiego, spokojnego funkcjonowania w zakładzie pracy. To zaś może być osiągnięte, gdy wszystkie strony stosunku pracy będą świadome znaczenia tego modelu, ale i korzyści płynących z przyjmowanych rozwiązań. Tym bardziej, że bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo szeroki obszar, wykraczający poza typowe pojmowanie zagrożeń, stąd też niosący wiele praktycznych korzyści.