Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Czas szkoleń a czas pracy
2019-07-16, Jacek Rajewicz

Czas szkoleń a czas pracy

Szkolenia związane z zatrudnieniem są niezwykle istotne dla realizacji celu stosunku pracy, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracownika i ułatwiają wykonywanie obowiązków służbowych. Jednocześnie pracodawca został zobowiązany do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Problematyczne jednak jest rozliczanie czasu poświęconego na uczestnictwo w szkoleniu, jeśli odbywa się ono poza harmonogramowymi godzinami pracy.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Jeżeli bowiem szkolenie odbywa się w trakcie godzin pracy wynikających z rozkładu czasu pracy, wówczas należy zaliczyć czas szkolenia do czasu pracy. Jeżeli jednak czas szkolenia wykracza poza czas godzin pracy, np. ponad 8 godzin na dobę lub trwa w trakcie weekendu, wówczas powstaje problem, czy należy ten czas zaliczyć do czasu pracy i ewentualnie przyznać pracownikowi prawo do wynagrodzenia.

Aktualnie przepisy prawa pracy nie zawierają unormowania prawnego w tym zakresie. Konieczne wydaje się przyjęcie rozwiązania prawnego na wzór czasu poświęcanego na szkolenia BHP, które to szkolenia zgodnie z przepisem prawnym odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Regulacja taka jednoznacznie przesądza o konieczności zaliczenia czasu szkoleń BHP do czasu pracy i przyznania za ten czas prawa do wynagrodzenia. Podobne rozwiązanie powinno być przyjęte w przypadku innych szkoleń, które są zlecane pracownikom, zwłaszcza w trakcie weekendów.