Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Dobra dokumentacja
2018-06-29, Janusz Wzorek

Dobra dokumentacja

Pracodawca został zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zobowiązanie to ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Obejmuje przede wszystkim akta osobowe, ewidencję czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumentację związaną z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Prowadzenie tej dokumentacji jest z jednej strony żmudnym obowiązkiem pracodawcy, ale z drugiej strony jest znakomitym źródłem dowodowym w przypadku jakiegokolwiek sporu z zakresu prawa pracy, jaki może zaistnieć pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wartość i znaczenie tej dokumentacji docenimy wtedy, gdy będzie zawierała rzetelne i prawdziwe informacje, które nie będą mogły być podważone innymi źródłami dowodowymi, jak np. zeznania świadków, zapisy systemów komputerowych, notatki pracowników. Aby dokumentacja miała znaczenie dla pracodawcy, powinna być kompletna, zupełna, rzetelna i odzwierciedlać stan faktyczny. W sytuacjach spornych stanowi ona źródło wiedzy uzasadniające przebieg zatrudnienia, mające wpływ na roszczenia pracownicze, ich zakres, a przede wszystkim ich zasadność. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej powinno być realizowane nie tylko z myślą, że jest to wypełnienie ustawowego obowiązku, ale również że jest to zbiór dokumentów, które dobrze prowadzone ułatwią pracodawcom proces planowania i organizacji czasu pracy.