Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Dobre praktyki
2019-10-14, Jacek Rajewicz

Dobre praktyki

Wprowadzone zmiany w zakresie uelastycznienia zasad przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oznaczają możliwość odstąpienia pod pewnymi warunkami, w niektórych przypadkach, od ich przeprowadzania.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Istotne jest jednak rozważenie, czy w przypadku szkoleń w szczególności, a w przypadku prowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy w ogólności, uzasadnione jest rozważenie położenia nacisku na dobre praktyki, niewynikające wprost z przepisów BHP.

Wiele problemów, jakie pojawiają się w praktyce i stanowią wyzwanie dla służb BHP, nie jest przedmiotem regulacji prawnej, ale wypada, aby stały się przedmiotem zainteresowania pracodawcy i jego organu doradczo-kontrolnego, jakim jest służba BHP. W takich przypadkach uzasadnione może być, mimo bezwzględnego obowiązku prawnego, wprowadzenie dobrych praktyk, wewnątrzzakładowych procedur postępowania rozwiązujących te zagadnienia. Prawo pracy stawia bowiem minimalne standardy, a pracodawcy mogą formułować wyższe wymagania w zakładach pracy, którymi zarządzają. Jak się wydaje, troska o stan zdrowia i życie pracowników uzasadnia tego rodzaju podejście. Prawo z reguły nie nadąża za zmieniającym się otoczeniem i warunkami środowiska pracy.