Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Dodatki a wynagrodzenie urlopowe
2019-04-11, Janusz Wzorek

Dodatki a wynagrodzenie urlopowe

W praktyce wynagradzania pracowników samorządowych stosunkowo często pojawiają się dodatki do wynagrodzenia o charakterze specjalnym lub w związku z realizacją projektów unijnych. Zasadniczo dodatki tego rodzaju, co jest zrozumiałe, są źródłem szczególnego zainteresowania obu stron stosunku pracy.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorek radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Pracodawca zyskuje możliwość dodatkowego nagrodzenia swojego pracownika za powierzane mu obowiązki, natomiast pracownik – przynajmniej okresowo – ma zwiększone wynagrodzenie, co również jest przez niego chętnie przyjmowane. Owa okresowość świadczeń ma jednak istotne skutki, które negatywnie wpływają na praktykę ich stosowania. Zasadniczym problemem jest wliczanie ich do wynagrodzenia urlopowego. Dodatek został przyznany na dany okres, który jednocześnie pokrywa się z okresem korzystania z urlopu, tutaj sytuacja jest jasna – dodatek ten przysługuje w czasie urlopu wypoczynkowego. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy pracownik otrzymuje dodatek za okres styczeń–czerwiec, a następnie w lipcu udaje się na urlop wypoczynkowy, a od września ponownie otrzymuje dodatek do wynagrodzenia do końca roku. Literalne brzmienie przepisu sugeruje, że za lipiec nie nabędzie prawa do dodatku, bo nie został on ustalony na ten czas. Jednocześnie faktycznie przez 10 miesięcy danego roku otrzymywał ten dodatek, a tylko przez 2 miesiące go nie wypłacano. Wydaje się, że konieczna jest w tym kontekście rewizja przepisów o wynagrodzeniu urlopowym w taki sposób, aby składniki wypłacane w takim układzie były obligatoryjnie wliczane do wynagrodzenia urlopowego.