Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Elastyczne rodzicielstwo
2018-01-18, Jacek Rajewicz

Elastyczne rodzicielstwo

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło wiele zmian w przepisach prawa pracy, w tym w obszarze uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem. Przyjęte koncepcje znacząco rozwinęły uprawnienia osób rodzących i opiekujących się dziećmi. Nade wszystko należy wskazać, że wiele z nich ma charakter bardzo elastycznych projektów, które umożliwiają pracownikom łączenie funkcji rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi, w szeroko rozumianym sensie.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Tego rodzaju kierunek zmian należy ocenić wyjątkowo pozytywnie, zwłaszcza w kontekście elastyczności. Polskie prawo pracy potrzebuje zmian, ale zmian, które nadal będą pełnić funkcje ochronne, jakże typowe dla stosunku pracy, ale jednocześnie będą miały wymiar organizatorsko elastyczny. Przydanie uprawnień musi bowiem odbywać się z uwzględnieniem pewnej swobody dla obu stron stosunku pracy. I w tym tkwi wyzwanie dla tworzących prawo pracy, i to zarówno na poziomie ustawodawcy, jak i zakładu pracy.

Nie jest to łatwe zadanie, wręcz bardzo ambitne, ale niezwykle potrzebne. O takie właśnie zmiany należy apelować. Od nich zależy, jak sprawnie będzie funkcjonował stosunek pracy; czy będzie zmierzał w stronę elastyczności i skuteczności, czy też w stronę kostnienia procesów pracy. Takie refleksje są skutkiem przyjętych rozwiązań, które niekiedy nie odpowiadają potrzebom zmian i korektom oczekiwanym zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.