Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Miejsce pracy, tylko jakie
2018-04-06, Janusz Wzorek

Miejsce pracy, tylko jakie

Nawiązanie stosunku pracy wymaga dokonania ustaleń w ustawowym zakresie. Jednym z koniecznych wymogów jest dwustronne, obopólne uzgodnienie miejsca wykonywania pracy. Nie zawsze jednak przychodzi to łatwo. Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia miejsca wykonywania pracy.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

W literaturze i orzecznictwie ukształtował się pogląd o stosunkowo szeroko rozumianym miejscu pracy, które może być wyznaczone przez jednostkę podziału administracyjnego kraju, takie jak np. województwo. W niektórych przypadkach miejscem świadczenia pracy może być nawet teren całego kraju. W swojej istocie miejsce wykonywania pracy powinno nawiązywać do faktycznego miejsca, w którym będzie realizowane zobowiązanie pracownicze. Skoro pracodawca i pracownik ustalili pracę, którą można wykonywać wyłącznie w szeroko rozumianym spektrum geograficznym, to i ustalenie miejsca świadczenia pracy powinno nawiązywać do tego zakresu geograficznego.

Ogólność sformułowania wynika ze specyfiki, jaka towarzyszy danej pracy, np. inspektora terenowego, kierowcy, przedstawiciela handlowego. Należy jednak przypomnieć, że ogólność sformułowania miejsca wykonywania pracy, jak np. województwo dolnośląskie, nie może powodować ograniczania w wypłacaniu należności pracowniczych z tytułu podróży służbowych. Te koszty bowiem z natury rzeczy obciążają pracodawcę i w żaden sposób nie mogą obciążać pracownika.