Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Mobilność pracowników
2019-07-16, Janusz Wzorek

Mobilność pracowników

Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników mobilności i dyspozycyjności. Rozumieją przez to pojęcie gotowość pracownika do regularnego przemieszczania się, a także stałej gotowości do podjęcia pracy, nawet poza rozkładem czasu pracy, również poza dyżurem rozumianym jako gotowość do wykonywania pracy; gotowość do podejmowania pracy ponadnormatywnej czy wręcz nadliczbowej.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Prawo pracy wprowadza w tym zakresie istotne ograniczenia, przede wszystkim poprzez nałożenie na pracodawcę obowiązku zapewnienia nieprzerwanego pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego czy tygodniowego.

Oczekiwania pracodawców pozostają więc często w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa pracy. Pracodawcy dość często proponują pracownikom specjalne dodatki za pełnienie takich dyżurów czy zwiększoną dyspozycyjność, a pracownicy chętnie przystaliby na taką ofertę, jednak nie jest to prawnie dopuszczalne. Wydaje się, że w dobie stale zachodzących zmian na rynku pracy konieczne jest rozważenie dopuszczenia takiej możliwości – oczywiście w ograniczonym zakresie czasowym i przedmiotowym, ze względów na wzrastającą złożoność skomplikowania stosunków społecznych związanych z procesem świadczenia pracy.