Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Mobilny czas pracy

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-06-30, Janusz Wzorek

Mobilny czas pracy

Zmieniające się warunki świadczenia pracy wciąż nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych. Najlepszym przykładem jest problem rozliczania czasu pracy w trakcie odbywanych podróży służbowych czy pracownicy terenowi, którzy świadczą pracę regularnie poza siedzibą zakładu pracy.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorek radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Jakkolwiek te problemy można rozwiązać, wykorzystując orzecznictwo sądowe, to jednak wciąż wiele zagadnień pozostaje nierozstrzygniętych. Tymczasem rzeczywistość stawia nas przed nowymi sytuacjami, które wymagają analiz. Coraz częściej są spotykane sytuacje świadczenia pracy przez pracowników w domu, bez wprowadzania tzw. telepracy przez pracodawców. Takie rozwiązania budzą wątpliwości, jednak w wielu przypadkach są oczekiwane zarówno przez pracobiorców, jak i pracodawców ze względu na elastyczność i swobodę działania. Rodzą się przy tym naturalne pytania o czas pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy czy sprawdzanie obecności w pracy względnie kontrolowanie jakości jej wykonywania. To tylko kilka głównych wątpliwości z tym związanych. Jak się jednak wydaje, dalsze unikanie tego zagadnienia nie jest możliwe i konieczne staje się poszukiwanie takich rozwiązań, aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom obu stron stosunku pracy. Brak zmian uelastyczniających przepisy prawa pracy i dostosowujących je do zmieniających się warunków będzie powodował kostnienie przepisów i ich nieadekwatność w stosunku do potrzeb i funkcji, jakie powinny pełnić.