Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Nowe instrumenty kontroli
2018-12-18, Janusz Wzorek

Nowe instrumenty kontroli

Ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy wprowadziły nowe rozwiązania. Jednym z nich było uregulowanie doniosłego zagadnienia monitoringu w miejscu pracy.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Przedmiotowa materia wymagała unormowania ustawowego z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że pracodawcy stosowali rozmaite formy kontroli pracowników, i to niekiedy na szeroką skalę. Część z nich uznawana była za niezgodną z prawem formułę. Stąd też niewątpliwie konieczne było wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych. Ich wprowadzenie, wręcz zinstytucjonalizowanie, przyczyni się do ich rozpowszechnienia. Brak regulacji w tym zakresie wśród pracodawców powodował wiele wątpliwości i powstrzymywał ich od zastosowania nowoczesnych metod kontroli pracowników. Uregulowanie tego zagadnienia, określenie zasad wprowadzenia monitoringu i zasad przeprowadzania kontroli w jego ramach uściśliło zasady postępowania pracodawców.

Pracodawcy otrzymali prawnie uregulowane instrumentarium kontroli pracowników w postaci szeroko rozumianego monitoringu w miejscu pracy. Sprecyzowanie tego rozwiązania umożliwi pracodawcom działanie w majestacie prawa. To natomiast może przyczynić się do rozszerzenia metod kontroli nad pracownikiem i pracą wykonywaną przez pracownika. Podkreślić należy, że tego rodzaju rozwiązania i ich zastosowanie, a przede wszystkim powodzenie, zależą od sposobu wprowadzenia i korzystania z określonych prawem metod monitoringu.