Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Ochrona stawki minimalnej

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-05-09, Janusz Wzorek

Ochrona stawki minimalnej

Ustawodawca wprowadził prawo dla zleceniobiorców do minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł. W tym celu doprowadził do znowelizowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wprowadził kilka rozwiązań kształtujących prawo do tego wynagrodzenia, a nawet gwarantujących wypłatę tego świadczenia.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorek radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Niestety, ta regulacja nie jest kompletna, na co wskazują doniesienia medialne. Coraz częściej podkreśla się problem potrącania z należnych 13 zł „opłat” za korzystanie ze sprzętu udostępnianego przez zleceniodawcę zleceniobiorcy, np. za odkurzacz, mundur służbowy, komputer. Efektem takich działań jest to, że teoretycznie wykonawca usługi otrzymuje 13 zł, jednak część swojego wynagrodzenia „oddaje” zleceniodawcy, co powoduje, że z gwarantowanych 13 zł otrzymuje np. 8 zł za godzinę.

Sygnalizowany problem spowodował dyskusje, czy podmiot zatrudniający może dokonywać potrąceń z minimalnej stawki godzinowej. Mając na uwadze, że rozliczenia są dokonywane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, rozwiązanie takie należy dopuścić. Rodzi się wobec tego pytanie, czy nie należałoby dokonać zmiany przepisów ustawy, aby ukrócić takie działania. Pytaniu temu powinna towarzyszyć dogłębna analiza, jak takie rozwiązanie wpłynie na całokształt stosunków cywilnoprawnych i dokonywanych rozliczeń. Należy pamiętać, że rozliczenia umów cywilnoprawnych obejmują nie tylko minimalną stawkę godzinową, ale i inne wynagrodzenia. Oby nie naruszyć podstaw systemowych prawa cywilnego.