Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Po co regulamin pracy?

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-06-30, Jacek Rajewicz

Po co regulamin pracy?

Pracodawca został zobowiązany do wydania regulaminu pracy, który ma zapewnić porządek i organizację w procesie świadczenia pracy. Aby jednak regulamin pracy spełniał swoją funkcję, musi regulować to, co nie jest uregulowane w przepisach prawa pracy, a nie powtarzać zapisy ustaw czy rozporządzeń.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

W regulaminie pracy pracodawca powinien m.in. wskazać osoby odpowiedzialne za zlecanie pracy nadliczbowej, wskazać formę wydawania takich poleceń, ustalić postać udzielania urlopów wypoczynkowych, wyznaczyć osoby kompetentne do zatwierdzania udzielanych urlopów. Należy pamiętać, że regulacje wewnątrzzakładowe wyznaczają porządek wewnątrzzakładowy, który często nie jest wskazany przez inne przepisy. Właśnie temu ma służyć regulamin pracy. Stąd też, układając regulamin pracy, należy wziąć pod uwagę wielorakie okoliczności i przesłanki, tak aby regulaminowi nadać przede wszystkim walor praktyczny. Takie działanie zapobiegnie temu, aby był on jedynie martwą literą prawa, niefunkcjonalną i pozbawioną wartości. Najlepiej zdać sobie sprawę z tego, że zarządzanie zespołami ludzi, a także zarządzanie jednostką organizacyjną, wymaga wypracowania ładu korporacyjnego, który zostanie wyznaczony m.in. przez regulamin pracy. Brak właściwie sporządzonego regulaminu pracy stanowi poważne utrudnienie w budowaniu spójnego i kompleksowego modelu zarządzania pracą.