Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Postęp a przepisy

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-03-13, Janusz Wzorek

Postęp a przepisy

W ostatnich czasach media internetowe zasygnalizowały problem tzw. czarnych list. Są to listy, które mają być tworzone przez podmioty rekrutujące pracowników, na których są umieszczane osoby, które nie powinny być zatrudniane. Dane te miałyby być wymieniane między firmami rekrutacyjnymi jako dodatkowe źródła o potencjalnym kandydacie.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorek radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Opisywany problem, jakkolwiek jest istotny, bo dotyczy przede wszystkim prawa do ochrony danych osobowych, zwraca uwagę na zasadniczy wątek obecny w prawie pracy. Jest nim bardzo złożona problematyka ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w zakładzie pracy. Pracodawca powinien bardzo ostrożnie poruszać się w tej materii i uważać, aby nie tylko nie naruszyć przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ale i dóbr osobistych. Sytuacja jest tym bardziej szczególna, że w wielu obszarach tej materii brakuje jednoznacznie określonych zasad postępowania i procedur działania. Od dłuższego czasu problemem jest np. korzystanie przez pracowników ze służbowego adresu e-mail do celów prywatnych, monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez kamery.

Daleko idący postęp techniczny zmienia oblicza wykonywania pracy i stwarza nowe możliwości, a co za tym idzie – niestety zagrożenia. Stosowanie np. GPS-ów w samochodach służbowych, o ile są wykorzystywane wyłącznie do celów pracowniczych – jest zrozumiałe. W przypadku jednak, w którym za zgodą pracodawcy są wykorzystywane do celów prywatnych, może już budzić zastrzeżenia i uwagi. Prowadzona dyskusja wskazuje więc na konieczność zwrócenia uwagi również i na tę dziedzinę.