Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Powszechne ułatwienie, ale i zagrożenie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-01-18, Jacek Rajewicz

Powszechne ułatwienie, ale i zagrożenie

W obecnych warunkach pracy trudno wyobrazić sobie wykonywanie niektórych prac bez wykorzystania komputera osobistego. Jest on ogromnym ułatwieniem i usprawnieniem w pracy. Niestety, długotrwała praca z komputerem niesie ze sobą również ryzyko i zagrożenie związane z wymuszoną pozycją ciała, obciążeniem narządu wzroku i ogólnym przemęczeniem.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Nie należy bagatelizować tego problemu, ponieważ jego długotrwałe występowanie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. To właśnie m.in. z tego powodu przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze monitorów ekranowych obligują pracodawcę do stosowania 5-minutowych przerw lub naprzemiennego łączenia pracy przy monitorach z inną pracą nieobciążającą pracownika w ten sam sposób. Warto, aby w trakcie tych przerw pracownicy wykonali kilkanaście prostych ćwiczeń gimnastycznych dla rozruszania organizmu i zmniejszenia uciążliwości pracy. Niestety, aby tak się działo, potrzebna jest inicjatywa pracodawcy, który przedstawi możliwe ćwiczenia proste do wykonania, a jakże potrzebne dla obciążonego pracownika.

Profilaktyka zdrowotna w zakładzie pracy jest o wiele tańsza niż koszty rehabilitacji czy leczenia pracownika. Fundamentalne znaczenie ma jednak to, że w ten sposób dbamy o zdrowie pracownika, które jest wartością nadrzędną i naczelną.