Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Prawo urlopowe

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-08-22, Jacek Rajewicz

Prawo urlopowe

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych praw jako osoby zatrudnionej. Pracodawca został dość ściśle zobowiązany do przestrzegania zasad jego udzielania, łącznie z procesem planowania urlopu. Należy zwrócić uwagę, że prawo urlopowe ma znaczenie również dla warunków bezpiecznej i higienicznej pracy. Nie sposób założyć, że pracownikowi zapewnia się higieniczne warunki pracy, jeżeli nie miał co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, każdorazowo w danym roku kalendarzowym.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Warto jednak zwrócić uwagę, że wzmiankowane 14 dni to wymiar minimalny. Pracownicy mają prawo do urlopu w wymiarze 20 i 26 dni. Udzielanie urlopów nie tylko w minimalnym wymiarze, ale i dłuższym, np. 21-dniowym, wydaje się uzasadnione. Pracownik wypoczęty to pracownik, który nie jest przemęczony, jest zrelaksowany, czuje się bardziej komfortowo i bezstresowo. Urlop wypoczynkowy ma służyć regeneracji sił, poprawie kondycji zdrowotnej po całym roku wytężonej pracy. Stąd też powinien być on możliwie najdłuższy, albowiem zwiększa swoje pozytywne oddziaływanie na cały organizm pracownika. Im dłuższy jest okres „oderwania” pracownika od pracy, od codziennych obowiązków, wyzwań i problemów występujących w zakładzie, tym większe jest jego znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Nie można bowiem zapominać, że pracownik, który jest wypoczęty, sprawniej i efektywniej świadczy pracę i wykonuje powierzone mu obowiązki.