Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Przyczyna wypowiedzenia

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-01-18

Przyczyna wypowiedzenia

Pracodawca zamierzający dokonać rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, musi pamiętać o zasadniczym elemencie tej czynności prawnej. Jest nim wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że pracodawca, który decyduje się na tak ważny krok, powinien dokonać tego z należytą uwagą i po gruntownej analizie. Przede wszystkim powinien pamiętać o tym, że przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa, obiektywna i konkretna. Taka też musi zostać zakomunikowana pracownikowi, i to z zachowaniem formy pisemnej. Bardzo ważny jest moment doręczenia wypowiedzenia pracownikowi, ponieważ to z tej perspektywy czasowej sąd pracy rozpatruje zasadność i prawidłowość wręczenia wypowiedzenia.

Przyczyna, która stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy, powinna istnieć w momencie jej wręczania. Brak tej przyczyny, niezgodność ze stanem faktycznym, może skutkować uznaniem wypowiedzenia za wadliwe, a w konsekwencji przywróceniem pracownika do pracy lub wypłaceniem mu odszkodowania. Nie bez znaczenia jest więc to, z jakiego powodu następuje rozwiązanie stosunku pracy i jak dokładnie pracodawca przeanalizował konkretną sytuację. Powyższe uwagi formułowane są na podstawie bogatego orzecznictwa sądowego i powinny stanowić swoiste wytyczne w przedmiocie formalności związanych z dokonywaniem wypowiedzenia.