Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Reformować czy likwidować
2018-12-18, Jacek Rajewicz

Reformować czy likwidować

Niedawno zasygnalizowano zamiar likwidacji szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych. W niektórych środowiskach taka propozycja zmian niewątpliwie spotka się z akceptacją i wręcz entuzjazmem. Zanim jednak zostanie ona w pełni wyrażona, warto rozważyć zasadność projektowanej koncepcji.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Moim zamiarem nie jest krytykowanie nowych kierunków rozwiązań prawnych, lecz poddanie pod rozwagę rozwiązań legislacyjnych. Powszechnie zgadzamy się co do tego, że przepisy o szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają zmian, jednak w szczegółach pojawiają się już pewne wątpliwości. Może należy postawić pytanie nie o to, czy szkolić, ale jak szkolić. Być może nie chodzi o rezygnację ze szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale o:

  •  zmianę ich wymiaru czasowego;
  • uelastycznienie ich czasu trwania w taki sposób, aby uzależnić ich długość od rodzaju wykonywanej pracy, od zagrożeń występujących w miejscu pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych.

Możliwe jest też, że konieczne jest zweryfikowanie podejścia do tematyki, jaka według założeń prawodawcy ma mieć miejsce w toku szkolenia. Być może za właściwe należy uznać odejście od tradycyjnego pojmowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz nowych narastających zagrożeń. I zamiast likwidować szkolenia, należy po prostu je zmodyfikować i uelastycznić.