Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Spór zbiorowy i co dalej?
2019-04-11, Jacek Rajewicz

Spór zbiorowy i co dalej?

Obecne uregulowania prawne w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych przewidują obligatoryjne zawiadomienie przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy o wszczęciu sporu zbiorowego przez związek zawodowy z pracodawcą. Obowiązek takiego zawiadomienia jest bezwzględny i powinien być dopełniony niezwłocznie.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Istnieje jednak zasadnicze pytanie o celowość przyjęcia takiego rozwiązania. Państwowy inspektor pracy nie jest organem uprawnionym do rozwiązywania sporów pracowniczych, a tym bardziej sporów zbiorowych. Celowość skierowania zawiadomienia o takim sporze do okręgowego inspektora pracy jest więc dość formalnym obowiązkiem, który nie przyspiesza jego zakończenia. Wydaje się, że celowe byłoby zawiadamianie o takim sporze instytucji, które mogłyby podjąć się mediacji czy arbitrażu w celu rozwiązania takiego sporu. Może wojewódzkie rady dialogu społecznego powinny być adresatami takich zawiadomień, a jednocześnie być przewidziane do działań negocjacyjnych pomiędzy stronami sporu w razie jego trwania i przedłużania się. Instytucje te funkcjonujące już z mocy ustawy składają się z przedstawicieli rządu, samorządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Skład taki mógłby sprzyjać wypracowywaniu dialogu i rozwiązywaniu sporów powstałych w zakładach pracy.