Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Świadomość antymobbingowa

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-05-09, Jacek Rajewicz

Świadomość antymobbingowa

Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać zjawiskom mobbingowym. Przeciwdziałanie to może być realizowane w różny sposób. Podkreślenia wymaga fakt, że przeciwdziałanie tym zagrożeniom ma wymiar bezpieczeństwa i higieny pracy, albowiem środowisko pracy będzie tylko wtedy bezpieczne i higieniczne, jeśli będzie wolne od zagrożeń psychospołecznych.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Warto podkreślić, że zrealizowanie tego obowiązku jest możliwe tylko przy współpracy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Stąd istotne jest uświadamianie pracownikom, zarówno kierującym innymi pracownikami, jak i współświadczącymi pracę na tych samych stanowiskach, o tym, że nie powinni się dopuszczać zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Działania takie mogą skutkować dla nich sankcjami porządkowymi, dyscyplinarnymi, a nawet karnymi.

Jakkolwiek to na pracodawcę nałożono generalny obowiązek profilaktyczny, to jednak jego realizacja musi odbywać się z aktywnym udziałem całego zakładu pracy. Nie jest możliwe osiągnięcie tego celu bez całościowej współpracy zespołu pracowników. Aktualnie głównym problemem wielu pracodawców jest brak dostatecznej świadomości, czym jest mobbing i kiedy do niego dochodzi. Często poszczególne zdarzenia i zachowania są mylone z problemami stresowymi, aktami molestowania, dyskryminacji czy pospolitej agresji. Stąd tak ważne jest budowanie świadomości pracowników o tym, czym są zagrożenia psychospołeczne.