Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Upały skracają pracę
2018-08-09, Janusz Wzorek

Upały skracają pracę

Kolejne lata charakteryzują się upalną pogodą i wysokimi temperaturami. To powoduje trudności w wykonywaniu pracy ze względu na zwiększone zmęczenie wynikające z wysokich temperatur.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Oczywiste jest, że pracownicy wykonujący pracę w takich niesprzyjających warunkach świadczą swoje obowiązki ze zdecydowanie większym wysiłkiem i znużeniem. Takie okoliczności powodują, że po kilku godzinach pracy wykonywanie obowiązków jest mało efektywne i coraz mniej skuteczne. Skoro tak się dzieje, racjonalną decyzją jest wcześniejsze zwalnianie pracowników z pracy do domu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ze względu na niesprzyjające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skracanie pracy czy wprowadzanie dodatkowych przerw w trakcie jej wykonywania w związku z wysokimi temperaturami jest coraz częściej stosowaną praktyką w wielu zakładach pracy. Należy zrozumieć i podzielić takie działanie pracodawcy. Rozwiązanie tego rodzaju jest niewątpliwie pożądane zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. Nie bez znaczenia jest również fakt, że praca w takich upałach po 6 godzinach może być już mało efektywna. Obowiązujące regulacje prawne umożliwiają takie rozwiązanie, aczkolwiek rozważenie obligatoryjnych, ustawowych przerw lub przypadków skracania dobowego czasu pracy w trakcie upałów wydaje się uzasadnione. Rozwiązania tego rodzaju stanowiłyby w istocie wypełnienie koncepcji kreowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz względów ergonomii pracy. Innym rozwiązaniem może być obligatoryjne stosowanie klimatyzacji powyżej pewnych temperatur.