Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Użyteczne BHP
2018-06-29, Jacek Rajewicz

Użyteczne BHP

Znaczenie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy jest nie do przecenienia. Przede wszystkim z tego powodu, że ma zapewnić pracę w taki sposób, aby pracownik nie stracił zdrowia, ale i życia w trakcie jej świadczenia. Niestety, nierzadko zagadnienia z tej ważnej dziedziny są traktowane niejako po macoszemu, zwłaszcza przez samych zainteresowanych, tj. pracowników. W takim przypadku bardzo trudno będzie osiągnąć spodziewane cele.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Rodzi się naturalne pytanie, co należy zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy, jak postąpić, aby pracownicy byli zainteresowani działaniami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydaje się, że rozwiązaniem tego problemu jest zaangażowanie samych pracowników w działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym promocję i prewencję.

Ta koncepcja jest wskazana również z tego powodu, że pracodawca został zobowiązany do takich działań na mocy przepisów ustawy. Działania takie są postulowane na mocy norm prawnych mówiących o konsultacjach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwiązania tego rodzaju zostały wymienione także pośród zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaangażowanie pracowników w wypracowywanie nowych rozwiązań podnoszących standard bezpieczeństwa i higieny pracy spowoduje nie tylko wzrost komfortu pracy, ale również zainteresowanie pracowników samymi działaniami, które postulowali. Można oczekiwać, że włączą się w te formy aktywności i zmienią nastawienie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.