Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Zaległe urlopy
2018-10-15, Janusz Wzorek

Zaległe urlopy

Minęło ponad 9 miesięcy bieżącego roku kalendarzowego, a to oznacza, że znajdujemy się w okresie, kiedy powinny zostać wykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe. Nieudzielone, a zaległe urlopy wypoczynkowe po zakończeniu września mogą po stronie osób kierujących pracownikami skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

O ile jednak zorganizowanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika niższego lub średniego szczebla nie stanowi większego problemu, o tyle zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja wobec osób zarządzających zakładem pracy czy wręcz kierujących nim bezpośrednio lub jednoosobowo. Rodzi się wówczas naturalny problem, kto ma egzekwować wobec takiego „kierującego pracownika” wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Kierownictwo, które jest cechą charakterystyczną stosunku pracy, doznaje w tym przypadku istotnego ograniczenia, albowiem w stosunku do osób kierujących zakładem pracy nie funkcjonuje typowa postać przełożonego pracownika. Brak takiego bieżącego nadzoru stanowi istotną trudność w sprawnym zapewnieniu sukcesywnego wykorzystywania zaległych urlopów wypoczynkowych. Wydaje się, że takimi podmiotami powinny być organy stanowiące, nadzorujące działalność poszczególnych pracodawców, którymi kierują osoby zarządzające. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby sprzyjać wprowadzeniu efektywnego rozwiązania prawnego w zakresie zapobiegania urlopów wypoczynkowych.