Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Zdalne lub mobilne bhp

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-03-13, Jacek Rajewicz

Zdalne lub mobilne bhp

Ostatnie lata na rynku pracy spowodowały wykształcenie się pojęcia tzw. pracowników mobilnych. Zalicza się do nich przedstawicieli handlowych, kierowców, inspektorów terenowych. Praca takich osób ma zdecydowanie inny charakter niż typowych pracowników biurowych, stale przypisanych do jednego miejsca pracy.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Atypowość sposobu wykonywania obowiązków, wyrażająca się w ciągłym przemieszczaniu się z jednego miejsca w inne, niestałość miejsca świadczenia pracy powoduje niekiedy trudności w prawidłowym zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten problem dotyczy również telepracowników, a mówiąc szerzej: tych osób, którzy świadczą pracę poza siedzibą pracodawcy, np. w domu. Możliwość stworzenia komfortowych warunków bezpiecznej, ale i higienicznej pracy jest w takim przypadku o tyle trudna, o ile złożone jest dokładne zdefiniowanie i rozpoznanie miejsca świadczenia pracy.

Konieczne wydaje się dostrzeżenie w regulacji ogólnej bhp właśnie takich sytuacji, w których pracownik świadczy pracę w domu, miejscu wynajmowanym przez siebie, hotelu itp. I bardziej elastyczne podejście do obowiązków pracodawcy, tak aby telepraca nie była wciąż teorią i wyzwaniem, ale praktyką. Sama idea tego, że pracownik świadczy pracę poza siedzibą pracodawcy i jego oddziałami, wynika z tego, że tak się dzieje. Stan ten należy jednak doregulować w obszarze bhp.