Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Źródła finansowania

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 
2017-08-22, Janusz Wzorek

Źródła finansowania

Sezon urlopowy sprzyja wyjazdom i różnego rodzaju postaciom aktywności. Aby jednak móc z nich skorzystać, konieczne jest znalezienie źródeł ich finansowania. Pracownicy w poszukiwaniu tychże bardzo często kierują swoje kroki do zakładu pracy. I słusznie. Pracodawca dysponuje bowiem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w którym można przewidywać dofinansowywanie wypoczynku pracowniczego. Należy jednak podkreślić, że można przewidywać, a nie trzeba.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Jakkolwiek pracodawcy jednostek sektora finansów publicznych mają obowiązek utworzyć fundusz socjalny, to jednak już co do sposobu jego wykorzystania mają dużą swobodę. W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą bowiem „wybrać sobie” cele działalności socjalnej, które będą współfinansowane ze środków funduszu. Często fundusz przeznacza się na wypoczynek pracowników i ich rodzin zorganizowany we własnym zakresie, co jest określane jako „wczasy pod gruszą”. Ta forma działalności socjalnej jest bardzo popularna i pożądana przez pracowników, jednak nie jest obowiązkowa, co należy podkreślić. Niekiedy pracodawcy, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, rezygnują z tej formy ze względu na ograniczoność środków finansowych. Jest to rozwiązanie możliwe i prawnie dopuszczalne, jakkolwiek wywołuje różne reakcje wśród pracowników.