Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Opinie

Limit pracy cywilnoprawnej

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nałożyło na podmioty organizujące pracę osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych wiele nowych obowiązków.więcej »

Zadaniowość czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prawidłowej organizacji czasu pracy, w tym takiej, która zapewnia optymalne wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji pracownika.więcej »

Nowe instrumenty kontroli

Ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy wprowadziły nowe rozwiązania. Jednym z nich było uregulowanie doniosłego zagadnienia monitoringu w miejscu pracy.więcej »

Reformować czy likwidować

Niedawno zasygnalizowano zamiar likwidacji szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych. W niektórych środowiskach taka propozycja zmian niewątpliwie spotka się z akceptacją i wręcz entuzjazmem. Zanim jednak zostanie ona w pełni wyrażona, warto rozważyć zasadność projektowanej koncepcji.więcej »

BHP na rozdrożu

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem dyskusji na temat zmian prawa pracy, a w szczególności nowych projektów kodeksów pracy. Wiele uwag koncentruje się w sferze tzw. prawnej ochrony pracy, tj. stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych czy czasu pracy. Wydaje się jednak, że potrzebna jest również poważna dyskusja poświęcona zmianom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej »

Zaległe urlopy

Minęło ponad 9 miesięcy bieżącego roku kalendarzowego, a to oznacza, że znajdujemy się w okresie, kiedy powinny zostać wykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe. Nieudzielone, a zaległe urlopy wypoczynkowe po zakończeniu września mogą po stronie osób kierujących pracownikami skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. więcej »

Klimatyzacja nieobowiązkowa, potrzebna, ale i kłopotliwa

Problem wysokich temperatur w miejscu pracy powtarza się rokrocznie. Coraz częściej pracownicy wnioskują o montaż urządzeń klimatyzacyjnych w miejscu pracy, zwłaszcza w biurach. Niektórzy pracodawcy w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych instalują takie urządzenia. więcej »

Upały skracają pracę

Kolejne lata charakteryzują się upalną pogodą i wysokimi temperaturami. To powoduje trudności w wykonywaniu pracy ze względu na zwiększone zmęczenie wynikające z wysokich temperatur. więcej »

Użyteczne BHP

Znaczenie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy jest nie do przecenienia. Przede wszystkim z tego powodu, że ma zapewnić pracę w taki sposób, aby pracownik nie stracił zdrowia, ale i życia w trakcie jej świadczenia. Niestety, nierzadko zagadnienia z tej ważnej dziedziny są traktowane niejako po macoszemu, zwłaszcza przez samych zainteresowanych, tj. pracowników. W takim przypadku bardzo trudno będzie osiągnąć spodziewane cele.więcej »

Dobra dokumentacja

Pracodawca został zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zobowiązanie to ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Obejmuje przede wszystkim akta osobowe, ewidencję czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumentację związaną z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi.więcej »

« poprzednia