Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

Opinie

 

Opinie

Przyczyna wypowiedzenia

Pracodawca zamierzający dokonać rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, musi pamiętać o zasadniczym elemencie tej czynności prawnej. Jest nim wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy. więcej »

Powszechne ułatwienie, ale i zagrożenie

W obecnych warunkach pracy trudno wyobrazić sobie wykonywanie niektórych prac bez wykorzystania komputera osobistego. Jest on ogromnym ułatwieniem i usprawnieniem w pracy. Niestety, długotrwała praca z komputerem niesie ze sobą również ryzyko i zagrożenie związane z wymuszoną pozycją ciała, obciążeniem narządu wzroku i ogólnym przemęczeniem. więcej »

Co z tymi ryczałtami?

Pracownik wykorzystujący prywatny samochód w celach służbowych ma prawo do określonych należności, które mają mu zrekompensować wyższe wydatki związane z jego eksploatacją. W jazdach lokalnych pracodawca dokonuje zwrotu kosztów używania pojazdu na podstawie faktycznego przebiegu tego pojazdu bądź w formie zryczałtowanej.więcej »

Odpoczynek a bhp

Przepisy prawa pracy postulują prawo pracownika do odpoczynku, które zostało potraktowane wielopłaszczyznowo. Przede wszystkim odpoczynek dobowy, który zapewnia każdemu prawo do nieprzerwanych 11 godzin odpoczynku w każdej dobie. więcej »

Nowe oblicze bhp

Rozważania na temat pracodawców w kontekście tego, czy jest on „dobry”, czy „zły”, z reguły wiążą się z warunkami pracy. Naczelnym z nich jest oczywiście wysokość wynagrodzenia za pracę. Nie jest to jednak jedyny czynnik. Coraz częściej pracownicy wskazują na tzw. pozapłacowe warunki pracy i akcentują dobrostan w miejscu pracy. Najczęściej zależy im na tym, aby „do pracy przychodziło się z przyjemnością”, a nie szło „jak do kieratu”.więcej »

Płaca minimalna, tylko jaka?

Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przy okazji tej aktywności warto postawić pytanie o sposób ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.więcej »

Liczenie związkowców

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Jedną z rozpatrywanych zmian jest wprowadzenie mechanizmu liczenia członków związków zawodowych w zakładzie pracy. więcej »

Ubiór służbowy

Bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego pracodawcy jest dbałość o wizerunek i postrzeganie przez klientów. Aby zapewnić możliwie najlepsze wrażenie ze strony petentów, pracodawcy wymagają od pracowników określonego sposobu ubierania się. Formułowany jest tzw. dress code, który obliguje pracownika do ubrania się według przyjętych standardów.więcej »

Telepraca, ale czy realna?

Stosunkowo niedawno do kp wprowadzono bardzo nowatorskie rozwiązanie, jakim jest telepraca. Z założenia przyjęte rozwiązanie miało uelastycznić przepisy prawa pracy i umożliwić świadczenie pracy poza stałym miejscem pracy, np. w domu. Idea jest niewątpliwie słuszna, ale realizacja zawarta w przepisach kp wydatnie osłabiła jej realizację.więcej »

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej

Dnia 23 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 30 grudnia 2015 r. o służbie cywilnej. Niestety, wydaje się, że zmiany w powyższym akcie prawnym są próbą upolitycznienia i podporządkowania administracji państwowej.więcej »