Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Kontrole inspektorów

2019-01-22

Celem Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. zawartym w planie zadań rocznych jest realizacja I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych, które mają ograniczyć wypadki w pracy, zwłaszcza w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy. więcej »

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2019-01-22,

Od początku 2019 r. ruszył program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu”, będzie realizowany w latach 2019–2023. Wsparcie z programu obejmuje osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. więcej »

Portal o PPK już działa

2019-01-22,

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił portal ­mojePPK.­pl 8 stycznia. więcej »

Zmiany w ustawie o PIP

2018-12-18,

29 listopada 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 623 ze zm.). Znalazł się w niej obowiązek składania przez pracowników PIP pisemnych oświadczeń o zatrudnieniu członków ich rodzin w kontrolowanych przez inspektorów firmach. więcej »

Zmiany w zakazie handlu w niedziele

2018-12-18,

Koniec ze sklepami, które udają placówki pocztowe. W niedziele niehandlowe nie tylko właściciel, ale także jego rodzina będą mogli stanąć za kasą. To dwie najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W nowelizacji zaproponowano także wskazanie katalogu osób, które mogłyby pomagać właścicielowi sklepu przy jego prowadzeniu. więcej »

Europejska Agencja Pracy

2018-12-18,

Unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie zatrudnienia i spraw socjalnych porozumieli się w sprawie ustanowienia europejskiego urzędu do spraw pracy. Celem nowej agencji ma być dbanie o przestrzeganie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Agencja ma wspierać współpracę między organami krajowymi w sytuacjach transgranicznych, pomagając im dbać o przestrzeganie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników i miejsc pracy. więcej »

UODO skontroluje monitoring

2018-10-15,

30 września br. skończył się czas, który Urząd Ochrony Danych Osobowych dał firmom na dostosowanie monitoringu do rodo i regulacji sektorowych. więcej »

ZUS kontra prywatność

2018-10-15,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że zmiany w zawiadamianiu pracownika na chorobowym o kontroli nie przewidują upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres e-mailowy czy numer telefonu. więcej »

Zgłaszanie pracownika do ZUS

2018-10-15,

Rada Ochrony Pracy wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy. więcej »

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

2018-08-09,

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, i to niezależnie od stażu firmy. Zgodnie z nowymi przepisami stawka ZUS będzie proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa. Na nowych rozwiązaniach skorzysta nawet 173 tys. firm. To szacowane efekty przyjętej przez Senat nowelizacji przepisów dotyczących obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. więcej »

« poprzednia