Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Projekt waloryzacji emerytur

2019-12-31

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno- -rentowych. więcej »

Rynek pracy hamuje

2019-12-31

GUS podał dane dotyczące rynku pracy, z których wynika, że w III kwartale 2019 r. przedsiębiorcy utworzyli 151,2 tys. nowych etatów, czyli o niemal 10% mniej niż w III kwartale 2018 r. Liczba nieobsadzonych etatów również jest mniejsza – wyniosła 148,6 tys. (spadła o 5,4%). więcej »

Inspektorzy z dostępem do bazy ZUS

2019-12-31

Państwowa Inspekcja Pracy razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych finalizują porozumienie, które będzie obejmowało wymianę informacji między nimi w zakresie legalności zatrudniania pracowników, czyli zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego, opłacania składek itd. więcej »

Emerytura kobiet z rocznika 1953

2019-10-14,

Kobiety urodzone w 1953 r. miały dostać wyższe emerytury, jednak senacki projekt dotyczący tzw. emerytur po emeryturach, czyli ustawy umożliwiającej przeliczenie niesłusznie zaniżonych świadczeń przyznawanych przez ZUS kobietom urodzonym w 1953 r., utknął w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk 3720). więcej »

PPK – problemy organizacyjne

2019-10-14,

Dla ponad 60% firm wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest trudne organizacyjnie, głównie z powodu problemów z przystosowaniem systemów informatycznych do obsługi PPK oraz dostosowaniem wewnętrznych regulacji, zapewnieniem wewnętrznych zasobów i mechanizmów obsługi programu. więcej »

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-10-14,

1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DzU z 2019 r., poz. 1622 ze zm.). Ustawodawca w jej przepisach przyznaje świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie. Z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. więcej »

500+ w nowej odsłonie

2019-07-16,

Od 1 lipca 2019 r. można już składać wnioski na świadczenie z programu „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Wnioski można składać również online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. więcej »

Nowy protokół powypadkowy

2019-07-16,

25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W nowym wzorze protokołu nie trzeba podawać: numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy; NIP osoby poszkodowanej; miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej; pieczęci pracodawcy. więcej »

Zmiany w emeryturach służb mundurowych

2019-07-16,

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające warunki przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Ustawodawca zniósł warunek ukończenia 55. roku życia jako wymóg nabycia prawa do emerytury dla tej grupy zawodowej. więcej »

E-zwolnienia

2019-04-11

Od 1 grudnia 2018 r. w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej. więcej »

« poprzednia