Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Ochrona przedemerytalna

2017-11-03

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r., wprowadzonego znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach, obniżono również wiek pracowników, w którym wchodzą w okres ochrony przedemerytalnej: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn. więcej »

Zakaz handlu w niedzielę już od 2018 r.

2017-11-03,

Rząd odmraża obywatelski projekt ograniczający handel w niedziele i dopasowuje go do swoich oczekiwań. Obostrzenia handlu w niedzielę mają obowiązywać w co drugą niedzielę. Jeśli Polacy przyzwyczają się do nich, zakaz zostanie rozszerzony na wszystkie ostatnie dni weekendu. Zmiany mają być wprowadzane już 1 stycznia 2018 r. O ile posłowie zdążą je odpowiednio wcześniej uchwalić. więcej »

Pierwsze informacje o nowym kp

2017-11-03,

Komisja kodyfikacyjna od roku pracuje nad nowym kp. Według pierwszych ujawnionych informacji wynika, że opracowano już podstawowe zasady prawa pracy, w tym dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji, przepisy dotyczące telepracy i pracy domowej, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, wynagrodzeń i urlopów. Pozostają jeszcze kwestie pracowników młodocianych, zakaz konkurencji i ochrona trwałości stosunku pracy oraz czasu pracy. więcej »

Powrót kobiet na rynek pracy

2017-08-22

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań aktywności ekonomicznej ludności, z których wynika, że w pierwszym kwartale tego roku liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To aż o 30 tysięcy mniej aktywnych zawodowo kobiet niż na koniec 2016 r. więcej »

Nowy Kodeks pracy w 2018 r.

2017-08-22

Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje zwiększenie ochrony stosunku pracy pracowników oraz ich rodzin, którzy będą korzystali z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Równocześnie trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy nad nowym Kodeksem pracy, które mają się zakończyć do końca lutego 2018 r. więcej »

Przerwa na „dymka”

2017-08-22

Firma Millward Brown, zajmująca się badaniami rynku i opinii, opublikowała raport, z którego wynika, że każdego dnia z powodu przerw na papierosa pracodawcy tracą blisko 31 mln zł. więcej »

Nowa aplikacja MRPiPS

2017-06-30,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało prostą aplikację komputerową „Równość płac” dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników. Aplikacja jest skierowana do przedsiębiorstw i instytucji publicznych i pozwala w łatwy sposób określić, czy polityka płacowa jest kształtowana w sposób niedyskryminujący kobiet i mężczyzn. Ma to ułatwić każdemu zainteresowanemu pracodawcy zweryfikowanie, czy za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości wynagradza swoich pracowników w równy sposób. więcej »

Trudniej o zasiłek dla bezrobotnych

2017-06-30,

W przyszłości osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa nie będą mogły uzyskać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płacąc składkę na Fundusz Pracy w symbolicznej wysokości 4,90 zł. Taka danina na ubezpieczenie od bezrobocia miała być płacona przez samozatrudnionych już od przyszłego roku, gdyby ich przychody z tytułu działalności gospodarczej nie były większe niż 200 zł miesięcznie. więcej »

Pięć nowych dni wolnych od pracy dla wszystkich

2017-06-30,

Komisja Europejska przygotowała projekt nowej dyrektywy, w którym postuluje wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku. Każdy pracownik pięć dni w roku mógłby wykorzystać do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem albo małżonkiem. Za ten czas przysługiwałoby mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego. Jeśli to rozwiązanie zyska poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie do niego swoich przepisów. więcej »

Uszczelnienie programu 500+

2017-05-09

Rząd przyjął dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, dotyczący m.in. programu „Rodzina 500+”. Fundamenty programu zostaną bez zmian: brak kryterium dochodowego przy wypłacie świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko oraz kryteria wynoszące 800 zł (przy zdrowym dziecku) i 1200 zł (w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością) w przypadku pierwszego dziecka. Nie zmieni się wysokość świadczenia i nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. więcej »

« poprzednia