Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
2019-10-14,

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DzU z 2019 r., poz. 1622 ze zm.). Ustawodawca w jej przepisach przyznaje świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie. Z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób.

Rys. B. Brosz

Do skorzystania z nowego świadczenia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Niezdolność musi zostać potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia uzupełniającego otrzymają także osoby, które pobierają jednocześnie rentę socjalną i rodzinną. Nowe świadczenie zostało zwolnione z opodatkowania.

Wniosek o świadczenie uzupełniające należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS.