Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Artyści pod opieką państwa
2018-06-29,

Artyści pod opieką państwa

Jednym z głównych postulatów wypracowanych przez środowisko artystyczne podczas cyklu debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury są dopłaty do składek dla najmniej zarabiających artystów ze specjalnego funduszu.

W środowisku twórców panuje zgodność co do tego, że potrzebne są zmiany. Zwracano uwagę, że zawody artystyczne cechuje m.in. nieregularność przychodów, okresy przestojów, szczególny rytm i czas pracy, niekiedy skrócony okres zdolności do wykonywania zawodu czy duże obciążenia zdrowotne. Resort kultury i dziedzictwa narodowego przyznawał, że brak odpowiednich uregulowań prawnych skutkuje dyskryminacją artystów, często pozbawionych dostępu do świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej.

Środowiska artystyczne są zgodne co do tego, że status artysty powinni uzyskiwać profesjonaliści, czyli twórcy, którzy albo przeszli odpowiednią ścieżkę kształcenia, albo ich umiejętności i dorobek zostały uznane przez organizacje zrzeszające twórców lub związki branżowe. Warunkiem utrzymania tego statusu ma być regularna aktywność w zawodzie, a wyznacznikiem ma być jedno z dwóch kryteriów:

  • ilościowe, np. liczba wystaw czy koncertów;
  • finansowe – minimalny przychód roczny z działalności artystycznej.

Artyści i twórcy są kwalifikowani do grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Chociaż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych o nich wspomina, to nie przewiduje dla nich żadnych preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Środowisko artystyczne postuluje, aby w przypadku twórców osiągających przychody poniżej określonego progu obowiązkowa składka wynosiła ok. 200 zł, a resztę (brakującą kwotę do wysokości składki dostosowanej do średnich zarobków w tym sektorze) powinien dopłacać specjalny Fundusz Artystyczny, wspierany przez budżet państwa. Środowisko postuluje też 5-letnią ulgę na start.

Prawnicy z rezerwą podchodzą jednak do preferencji przyznawanych tylko jednej grupie zawodowej.