Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Brakujące zawody
2020-02-27

Brakujące zawody

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przygotował analizę, z której wynika, że w 2020 r. we wszystkich województwach najbardziej poszukiwani pracownicy to spawacze, elektrycy i elektromechanicy, pracownicy branży budowlanej, w tym monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu robót ziemnych.

Brak pracowników dotyczy też branży transportowej oraz gastronomii, w której najbardziej brakuje kucharzy, oraz medyczno-opiekuńczej, gdzie brakuje pielęgniarek i położnych.

Do 2025 r. luka na rynku pracy wyniesie 1,5 mln osób. Do zawodów nadwyżkowych zaklasyfikował się jedynie zawód ekonomisty (w tym technika ekonomisty). Eksperci z powiatowych urzędów pracy, którzy wzięli udział w badaniu, prognozują, że jest to zawód nadwyżkowy w 11 województwach. W zależności od branży niedobory pracowników w poszczególnych zawodach mają różne źródła. W przypadku branży budowlanej, gastronomicznej i medyczno-opiekuńczej są to przede wszystkim niskie zarobki. Praca w zawodach w branży produkcyjnej wymaga z kolei określonych uprawnień, a w branży transportowej dodatkowo gotowości do nienormowanego czasu pracy i długotrwałego pobytu poza domem. Brakuje nie tylko osób, które chcą się kształcić w deficytowych obszarach, lecz także szkół, w których można się kształcić. Ministerstwo Edukacji Narodowej regularnie ogłasza prognozy w kwestii zapotrzebowania na poszczególne zawody. Oprócz zapotrzebowania na zawody ze wspomnianych wcześniej branż (produkcyjnych, budowlanych i transportowych) MEN wskazuje też na deficyt programistów. W związku z tym MEN planuje zwiększenie subwencji na szkoły kształcące w deficytowych zawodach.