Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » E-składka
2018-01-17,

E-składka

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki na ZUS będą realizowane na jeden, przydzielony przez ZUS numer rachunku.

W pierwszej kolejności wpłaty będą zaliczane na poczet zadłużeń, a następnie na bieżące należności:

  • ubezpieczenia społeczne w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenia za wypłacanie zasiłków;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy;
  • ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek za dany miesiąc kalendarzowy;
  • Fundusz Pracy i FGŚP w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy.

Przedsiębiorca (płatnik składek) zamiast trzech albo czterech przelewów będzie dokonywał tylko jednego na swój numer rachunku składkowego (NRS). Płatnik w każdej chwili może sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl. Numer ten ustali również, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) albo w placówce ZUS. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.