Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Emerytura plus
2019-04-11,

Emerytura plus

4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu dla emerytów, tzw. trzynastą emeryturę.

Rys. B. Brosz

Ustawa jest rządowym projektem i zakłada jednorazową wypłatę 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto, ponad 9,8 mln seniorów w Polsce. Pieniądze zostaną wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy, na który zrzucają się przedsiębiorcy.

Ustawodawca jasno wskazuje, że jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które 30 kwietnia 2019 r. będą miały prawo do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, będzie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekaże w 2019 r. środki Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do projektu kwotę ok. 890 mln zł dorzucą też Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Emerytura plus ma zostać wypłacona w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 maja 2019 r.