Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Europejska Agencja Pracy
2018-12-18,

Europejska Agencja Pracy

Unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie zatrudnienia i spraw socjalnych porozumieli się w sprawie ustanowienia europejskiego urzędu do spraw pracy. Celem nowej agencji ma być dbanie o przestrzeganie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Agencja ma wspierać współpracę między organami krajowymi w sytuacjach transgranicznych, pomagając im dbać o przestrzeganie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników i miejsc pracy.

Do kompetencji agencji będzie należało m.in. ułatwianie kooperacji między państwami UE w radzeniu sobie z niezadeklarowaną pracą (pracownikami na czarno), ułatwianie współpracy między unijnymi i krajowymi stronami w poszukiwaniu rozwiązań dotyczących ewentualnych zakłóceń na rynku pracy, mediacje w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, koordynacja między krajami UE w egzekwowaniu przepisów unijnych, przeprowadzanie skoordynowanych i wspólnych kontroli.

Do osiągnięcia kompromisu między państwami członkowskimi UE w sprawie utworzenia nowego urzędu potrzebne były zmiany odnoszące się do kwestii dobrowolności współpracy. Komisja Europejska chciała, by nowy organ egzekwował przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w całej UE. Dziś różnice w poziomie składek na ten cel są jednym z problemów, przez który wobec firm ze wschodniej Europy padają oskarżenia o tzw. dumping socjalny. Kwestia zabezpieczenia społecznego została usunięta, co pozwoliło na przyjęcie stanowiska.