Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Inspektorzy z dostępem do bazy ZUS
2019-12-31

Inspektorzy z dostępem do bazy ZUS

Państwowa Inspekcja Pracy razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych finalizują porozumienie, które będzie obejmowało wymianę informacji między nimi w zakresie legalności zatrudniania pracowników, czyli zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego, opłacania składek itd.
Rys. B. Brosz

Rys. B. Brosz

Inspektorzy uzyskają dostęp do bazy ZUS, który ma być prostszy i pozwoli na ustalenie, czy dany pracodawca płaci składki na ubezpieczenie społeczne za wszystkie zatrudniane przez siebie osoby. Przyjmuje się, że może to pozytywnie wpłynąć na wyższe wpłaty do FUS. Podczas kontroli inspektor będzie wiedział, czy ktoś jest zgłoszony do ubezpieczenia, czy nie. Będzie mógł szybko zareagować na daną sytuację. Z pewnością kontrole inspektorów będą szybsze i będą przebiegały sprawniej, ponieważ inspektor, idąc do danego zakładu pracy, będzie dysponował kompletem informacji na temat pracodawcy.