Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Kontrole inspektorów
2019-01-22

Kontrole inspektorów

Celem Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. zawartym w planie zadań rocznych jest realizacja I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych, które mają ograniczyć wypadki w pracy, zwłaszcza w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy.

Nadal prowadzone będą kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń, wypełniania obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów. W odniesieniu do prawnej ochrony pracy działania inspektorów pracy skoncentrują się na zagadnieniach o szczególnym znaczeniu społecznym, takich jak czas pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Pojawią się też nowe tematy kontrol­ne związane z nowymi przepisami wprowadzonymi nowelizacją Karty Nauczyciela oraz ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Kontrole obejmą legalność zatrudnienia polskich obywateli, zwłaszcza pracujących w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach, oraz cudzoziemców, którzy wykonują pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z Nepalu, Indii, Bangladeszu, najliczniej migrujących do Polski obok obywateli Ukrainy.