Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.
2018-08-09,

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, i to niezależnie od stażu firmy. Zgodnie z nowymi przepisami stawka ZUS będzie proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa. Na nowych rozwiązaniach skorzysta nawet 173 tys. firm. To szacowane efekty przyjętej przez Senat nowelizacji przepisów dotyczących obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Rys. B. Brosz

Z nowych regulacji skorzystają głównie drobni przedsiębiorcy. Chodzi o te podmioty, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. wynosi ono 2100 zł, stąd przychód przedsiębiorcy, który chce płacić niższy ZUS, nie powinien przekraczać kwoty 5250 zł. W ujęciu rocznym górnym ograniczeniem, które uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z małego ZUS, jest roczny przychód w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia rocznie. Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy opłacą składki w wysokości proporcjonalnej do przychodu. Dziś składka odprowadzana na ZUS jest niezależna od wielkości przychodu przedsiębiorcy i wynosi 1232,16 zł. Zgodnie z nowymi regulacjami podstawowa stawka przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 660 zł. Składki te będą rosły wraz ze wzrostem przychodów. Do obliczenia składki na mały ZUS ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym.