Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Nowa aplikacja MRPiPS

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
2017-06-30,

Nowa aplikacja MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało prostą aplikację komputerową „Równość płac” dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników. Aplikacja jest skierowana do przedsiębiorstw i instytucji publicznych i pozwala w łatwy sposób określić, czy polityka płacowa jest kształtowana w sposób niedyskryminujący kobiet i mężczyzn. Ma to ułatwić każdemu zainteresowanemu pracodawcy zweryfikowanie, czy za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości wynagradza swoich pracowników w równy sposób.

Rys. B. Brosz

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie. Żeby z niej skorzystać, wystarczy ją ściągnąć na komputer, zainstalować i uzupełnić danymi (które są dostępne w dziale kadr). Narzędzie gwarantuje użytkownikom pełną anonimowość. Dane poszczególnych pracowników wgrywane do aplikacji pozostają zawsze bezosobowe, a wszelkie obliczenia odbywają się tylko na komputerze użytkownika. Istnieje możliwość przesłania do MRPiPS oszacowania skorygowanej luki płacowej wraz z informacjami wskazanymi przez użytkownika aplikacji, które będą wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Przesłane dane również gwarantują użytkownikowi pełną anonimowość.

Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego mniej. Problem ten, zwany „luką płacową", był analizowany w wielu badaniach i występuje na całym świecie. W Polsce, w zależności od przyjętej metody doboru danych i obliczeń, kobiety zarabiają średnio od 7% do 17% mniej niż mężczyźni (co przekłada się na średnio o 700 zł niższe wynagrodzenie).