Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Ochrona przedemerytalna
2017-11-03

Ochrona przedemerytalna

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r., wprowadzonego znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach, obniżono również wiek pracowników, w którym wchodzą w okres ochrony przedemerytalnej: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Rys. B. Brosz

Przepisy prawa pracy zapewniają niektórym grupom pracowników ochronę zatrudnienia. Wśród nich znajdują się m.in. osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 4 lata, pod warunkiem jednak, że z osiągnięciem tego wieku ich okres zatrudnienia będzie umożliwiał uzyskanie prawa do emerytury. Z tego prawa mogą korzystać wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na kilku etatach, ochrona obowiązuje u wszystkich pracodawców. W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie nowelizacji były już objęte ochroną przedemerytalną, ochrona przed zwolnieniem będzie obowiązywała do osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego według obowiązujących obecnie przepisów (przed nowelizacją). Jeśli 1 października 2017 r. pracownik nie był jeszcze objęty ochroną przedemerytalną, ale wiek emerytalny właściwy dla nowelizacji osiągnie w ciągu najbliższych 4 lat, to do 1 października 2021 r. zostanie objęty ochroną przed zwolnieniem. Osoby, które wiek emerytalny osiągną po 1 października 2021 r., ochronę przed zwolnieniem uzyskają na 4 lata przed ukończeniem: – 60. roku życia w przypadku kobiet i – 65. roku życia w przypadku mężczyzn.