Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Pierwsze informacje o nowym kp
2017-11-03,

Pierwsze informacje o nowym kp

Komisja kodyfikacyjna od roku pracuje nad nowym kp. Według pierwszych ujawnionych informacji wynika, że opracowano już podstawowe zasady prawa pracy, w tym dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji, przepisy dotyczące telepracy i pracy domowej, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, wynagrodzeń i urlopów. Pozostają jeszcze kwestie pracowników młodocianych, zakaz konkurencji i ochrona trwałości stosunku pracy oraz czasu pracy.

Zaproponowano, aby wymiar urlopu wypoczynkowego mógł być ustalany w układzie zbiorowym: zakładowym lub ponadzakładowym. Nowe przepisy mają wzmocnić charakter urlopu wypoczynkowego, wyeliminować sytuacje, w których w trakcie korzystania z urlopu pracownik nie odpoczywa od pracy zarobkowej, tylko wykonuje ją dla innego podmiotu albo na innej podstawie prawnej. Mają też powrócić regulacje sprzed 2012 r. dotyczące daty, do kiedy będzie można wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy – do końca marca, a nie jak teraz do końca września.

Nowością jest propozycja ograniczenia możliwości wypłacania świadczeń, które według dzisiejszej terminologii nie mieszczą się w pojęciu wynagrodzenia, bo mają uznaniowy charakter. Przepisy mają określać ich procentowy, maksymalny udział w wynagrodzeniu wypłacanym pracownikom. Wzmocniłoby to ochronę wynagrodzenia i jego funkcję alimentarną. Nowe przepisy mają upowszechnić stosowanie telepracy i tym samym odpowiadać bieżącym potrzebom rynku. Komisja proponuje m.in. rozdzielenie telepracy i pracy domowej.