Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Potencjał osób 55+
2018-06-29,

Potencjał osób 55+

Z raportów firm doradczych wynika, że Polska nie wykorzystuje potencjału osób 55+ na rynku pracy. Zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia w długiej perspektywie przyniosłoby wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów.

Rys. B. Brosz

Na 35 krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska znalazła się na 30. miejscu. Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim stopa zatrudnienia osób w wieku 55–64 w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wyniosła 46,2% (wzrost z 44,4% w 2015 r.), a w grupie 65–69 zaledwie 9,9%. W porównaniu z poprzednią edycją nieznacznie zmienił się u nas także średni efektywny wiek wyjścia z rynku pracy, który w 2016 r. był na poziomie 61,2 lata (61 w 2015 r.).

Do 2050 r. liczba osób w OECD powyżej 55 lat zwiększy się o 50%. Wspólne wysiłki rządów i pracodawców powinny zmierzać w kierunku wypracowania spójnej i skutecznej strategii, zachęcającej starsze pokolenia do pozostawania na rynku pracy dłużej. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na wzrost PKB, siłę nabywczą konsumentów, jak i na wpływy z podatków.

Spośród przebadanych krajów potencjał starszych pracowników najlepiej wykorzystują Islandia, Nowa Zelandia i Izrael.