Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » PPK – problemy organizacyjne
2019-10-14,

PPK – problemy organizacyjne

Dla ponad 60% firm wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest trudne organizacyjnie, głównie z powodu problemów z przystosowaniem systemów informatycznych do obsługi PPK oraz dostosowaniem wewnętrznych regulacji, zapewnieniem wewnętrznych zasobów i mechanizmów obsługi programu.

Z raportu KPMG w Polsce „Pracownicze plany kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK” wynika, że zdecydowana większość ankietowanych firm (92% wskazań) zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy składka wpłacana do PPK może zostać powiększona o dodatkowe 2,5%. Zaledwie 3% firm deklaruje, że zamierza skorzystać z rozszerzonej możliwości PPK.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, poziom świadomości pracowników na temat PPK jest niewielki. Tylko 18% organizacji wyraża przekonanie, że zatrudnieni pracownicy posiadają wysoką lub bardzo wysoką wiedzę na ten temat. 7% respondentów wyraża przekonanie, że do PPK przystąpi większość pracowników zatrudnionych w ich organizacjach. Z kolei 47% ankietowanych uważa, że większość pracowników zrezygnuje z przystąpienia do PPK. Przewidywany przez pracodawców ograniczony poziom zainteresowania pracowników udziałem w programie sprawia, że nie traktują oni swoich deklaracji o chęci przeznaczenia środków finansowych na dobrowolne wpłaty jako istotnego czynnika sukcesu we wdrożeniu PPK.