Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Program „Posiłek w szkole i w domu”
2019-01-22,

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Od początku 2019 r. ruszył program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu”, będzie realizowany w latach 2019–2023. Wsparcie z programu obejmuje osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub ży­wności) oraz w postaci produktów żywnościowych. Nowością w programie jest to, że wojewoda może zwiększyć proponowaną kwotę dotacji do 5%. Dotyczy to tych, które realizują dożywianie w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wojewoda będzie mógł także wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji do 5% z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.