Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Program prewencyjny

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
2017-05-09

Program prewencyjny

Na posiedzeniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie sejmu Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zapoznała się z informacją Głównego Inspektora Pracy o realizacji programu prewencyjnego PIP poświęconego minimalnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn.

Przepisy unijne i wydane na ich podstawie krajowe unormowania prawne nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. Nie wszystkim pracodawcom, zwłaszcza z mikro i małych przedsiębiorstw, udało się spełnić ten warunek.

Od 2011 r. działania te przyjęły formę programu prewencyjnego, opartego na zasadzie samokontroli i eksperckiej pomocy inspektorów pracy. Uczestniczący w nim pracodawcy sami identyfikują występujące w zakładzie nieprawidłowości, określają terminy i sposoby ich usunięcia. Mają do dyspozycji zestaw narzędzi przygotowanych przez PIP, w szczególności listę kontrolną z komentarzem, poradniki, ulotki. Samokontrolę poprzedza szkolenie tematyczne, kończy – kontrola sprawdzająca.

Maszyny wycofywano z eksploatacji najczęściej z powodu: przestarzałej konstrukcji i związanych z tym wysokich kosztów dostosowania do wymagań minimalnych, braku urządzeń do zatrzymywania awaryjnego, nieprawidłowej widoczności, identyfikacji i usytuowania elementów sterowniczych oraz braku ochrony przed zetknięciem z elementami ruchomymi.