Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Projekt waloryzacji emerytur
2019-12-31

Projekt waloryzacji emerytur

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno- -rentowych.
Zakłada on zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł, a także podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:
– 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;
– 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Przy proponowanej w projekcie ustawy zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł). Podwyżka świadczenia byłaby wyższa o 64,36 zł, czyli o 9,09% zamiast o 3,24% (przy zachowaniu w 2020 r. dotychczasowych zasad waloryzacji świadczeń).