Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Rośnie liczba umów o pracę
2018-06-29

Rośnie liczba umów o pracę

Po interwencjach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy liczba kontraktów cywilnoprawnych przekształconych w umowy o pracę wzrosła o 60%.

Sytuacja na rynku pracy, w tym zmniejszające się bezrobocie, kształtujący się rynek pracownika, coraz częstsze zatrudnianie cudzoziemców, wprowadzenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, sprawia, że poprawie ulegają warunki samego zatrudnienia. Tym samym zmuszanie pracowników do podpisywania umów cywilnoprawnych zdarza się rzadziej.

Dzięki tym zmianom, a zwłaszcza przepisom o minimalnej stawce godzinowej, Państwowa Inspekcja Pracy może skuteczniej domagać się zmiany podstaw zatrudnienia. W ubiegłym roku dzięki 18 tys. kontroli przestrzegania tych regulacji inspekcji udało się doprowadzić do zatrudnienia na etacie 9,6 tys. osób dotychczas pracujących na kontraktach cywilnoprawnych (o 3,6 tys. więcej niż rok wcześniej). Umowę o pracę dostało też 7,5 tys. osób, które pracowały wcześniej bez żadnego kontraktu (na czarno; wzrost o 268%). Nieprawidłowości najczęściej ujawniono w budownictwie, hotelarstwie i gastronomii oraz handlu i usługach.