Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Trudniej o zasiłek dla bezrobotnych

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
2017-06-30,

Trudniej o zasiłek dla bezrobotnych

W przyszłości osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa nie będą mogły uzyskać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płacąc składkę na Fundusz Pracy w symbolicznej wysokości 4,90 zł. Taka danina na ubezpieczenie od bezrobocia miała być płacona przez samozatrudnionych już od przyszłego roku, gdyby ich przychody z tytułu działalności gospodarczej nie były większe niż 200 zł miesięcznie.

Do końca czerwca Ministerstwo Rozwoju ma przedstawić społeczny, poprawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Resort zaproponował zmianę zasad ochrony przed bezrobociem. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach tzw. małej działalności gospodarczej uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli w ciągu ostatnich 18 miesięcy suma składek opłaconych przez przedsiębiorcę na Fundusz Pracy będzie równa co najmniej sumie składek na Fundusz Pracy odprowadzanych przez ubezpieczonych od minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 12 miesięcy. Osoba, która zapłaci mniej, nie będzie mogła korzystać z ochrony. A to w praktyce oznacza, że nie będzie już groszowych wpłat na Fundusz Pracy z zachowaniem prawa do zasiłku z urzędu pracy.

Nie będzie żadnych zmian w sposobie ustalania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy z przedsiębiorców bez względu na wysokość przychodu będzie musiał płacić pełne składki zdrowotne, które obecnie wynoszą 297,28 zł. Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić zakaz korzystania z preferencyjnych składek na mikro ZUS w przypadku wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy (tj. takiego, z którym w roku bieżącym lub poprzednim łączył przedsiębiorcę stosunek pracy). Naruszenie zakazu będzie skutkowało solidarną odpowiedzialnością byłego pracodawcy i przedsiębiorcy za zaległości w składkach. To zaś oznacza, że składki od starej umowy o pracę zapłaci zarówno mikro przedsiębiorca, jak i jego były pracodawca.