Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » UODO skontroluje monitoring
2018-10-15,

UODO skontroluje monitoring

30 września br. skończył się czas, który Urząd Ochrony Danych Osobowych dał firmom na dostosowanie monitoringu do rodo i regulacji sektorowych.

Rys. B. Brosz

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu muszą znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Trudno wyobrazić sobie, że pracodawca w ciągu jednego dnia zmieni regulamin pracy, stąd okres przejściowy trwający 4 miesiące, od 25 maja, czyli momentu rozpoczęcia stosowania przepisów rodo, do końca września. Mimo tego czasu nie wszyscy pracodawcy dostosowali swój monitoring do nowych wymagań. Skargi na stosowanie monitoringu wpływają do UODO już od 25 maja.

Monitoring wizyjny głęboko ingeruje w prywatność. Dlatego należy rozważyć jego niezbędność, a jednocześnie bezpieczeństwo pracowników i ochronę mienia.

Teoretycznie kary za naruszenie przepisów rodo są bardzo surowe: do 20 mln euro lub 4% całego obrotu firmy, a w przypadku administracji publicznej do 100 tys. zł, zaś w przypadku instytucji kultury – 10 tys. zł. W praktyce jednak, zwłaszcza w pierwszym okresie stosowania rodo, UODO powinien przy mniejszych naruszeniach poprzestać na ostrzeżeniach, upomnieniach i symbolicznych karach.