Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Wysokość płacy minimalnej w 2018 r.
2018-08-09,

Wysokość płacy minimalnej w 2018 r.

2200 zł ma wynosić od 1 stycznia 2019 r. najniższe wynagrodzenie za pracę na etacie. Stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej wzrośnie do 14,50 zł.

Takie kwoty znalazły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Rząd proponuje podwyższenie najniższej płacy z 2100 zł do 2200 zł, co oznacza wzrost o 5,7% w porównaniu z 2018 r.

Zgodnie z procedurą uzgadniania wysokości minimalnego wynagrodzenia kwoty te zostały przedstawione w czerwcu członkom Rady Dialogu Społecznego (RDS). Do porozumienia nie doszło, bo związki zawodowe chciały większej podwyżki, na co nie było zgody rządu. W efekcie to Rada Ministrów musi określić wysokość minimalnej pensji oraz stawki godzinowej w rozporządzeniu, przy czym ta kwota nie może być mniejsza niż kwota przedstawiona do negocjacji w RDS. Ogłoszenie kwot powinno nastąpić w Dzienniku Ustaw nie później niż 15 września.